Kids Garden

Polityka prywatności / Privacy policy

Aplikacja nie przechowuje danych osobowych.
Może pamiętać tylko identyfikator zalogowanego użytkownika.
Wszystkie informacje, w tym dane osobowe znajdują się na serwerze przedszkola do którego uczęszcza dziecko.

The application does not store personal data.
Can only remember the ID of the user.
All information, including personal data, is on the preschool's server the child is attending.