Rafał Gajewski

G2Soft Sp. z o.o.

Aplikacje Mobilne i Systemy Informatyczne
Programy na Zamówienie

 

Kontakt

Rafał Gajewski

rgajewski@g2soft.pl
+48 602 483 098

G2Soft Sp. z o.o.
G2Soft Sp z o.o.

KRS: 0000748837
NIP: 5252763361
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
Polska
biuro@g2soft.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 5000zł, nr KRS: 0000748837.