Rafał Gajewski

G2Soft Sp. z o.o.

Aplikacje Mobilne i Systemy Informatyczne
Programy na Zamówienie

Środowisko pracy

Chciałem tu kilka słów w temacie mojego środowiska napisać ale spojrzałem właśnie znad laptopa, na te piękne środowisko za oknem. Naturlana tapeta, codziennie trochę inna. Dopiero z perspektywy pór roku widać zmianę. Algorytmy roślin dopracowywane przez ponad miliard lat. Mało kto wie, że mają nawet swój własny sposób komunikacji (audycja).

W wakacje 2019 dużo na wsi przebywam (zalety pracy programisty). Korki to bardziej kojarzą się z tu odpustem za tydzień, na którym można kupić pistolet i paczkę korków. Dla dzieci oczywiście ;)

Ale wracając do meritum, poniżej kilka notatek dot. mojego programistycznego środowiska pracy.


Laptop Dell Latitude E6540 - z uwagi na procesor i7-4810MQ (benchmark). Kupiony aby przyspieszyć kompilację aplikacji mobilnych. Flutter na poprzednim procesorze i5 kompilował około 1:20, na tym i7 około 0:40. Także warto.
Osoby które 40 sekund uznają za nic nieznaczące, poproszę aby raz na jakiś czas poczekały na wynik wyszukiwania w google/allego 40 sekund.


Visual Studio Code (download link) używane do Flutter, PHP, python.

Dodatki, ustawienia VSCode (alfabetycznie):

VSCode przydatne skróty/shortcuts:

 • Ctrl + D - wybranie powtórzeń wyrazu do multicursora, zaznaczenie aktualnego wyrazu
 • Alt + Shift + strzałka w prawo - zaznaczenie bloku kodu od nawiasu do nawiasu
 • Ctrl + Alt + Shift - multicursor
 • Ctrl + K, Ctrl + T - wybiera się theme (Dark+)
 • Ctrl + K, Ctrl + C - komentarz bloku
 • Ctrl + K, Ctrl + U - uncomment block
 • Ctrl + K, F - zamknięcie folderu (projektu)
 • Ctrl + Shift + N - nowe okno
 • Ctrl + K, Ctrl + O - otwarcie folderu
 • Alt + Z - zawijanie wierszy - word wrap on/off
 • Alt + Shift + down - duplicate line - skopiowanie całej linii
 • Ctrl + K, Ctrl+F - formatowanie aktualnej selekcji
 • Ctrl + 0 - focus na explorer - przejście do panelu po lewej stronie
 • Ctrl + 1 - focus na edytor - przejście z panelu po lewej stronie do edytora
 • Ctrl + K, Ctrl + 2 - zwinięcie do definicji poziomu 2 (fold to level 2, collapse)
 • Ctrl + K, Ctrl + J - unfold all (rozwinięcie wszystkich poziomów)
 • Ctrl + K, Ctrl + ] - unfold region (tylko danej częsci kodu)
 • Ctrl + Shift + K - usuwa całą linię / delete line in Visual Studio Code
 • Ctrl + C - kopiuje całą linię jeśli nic nie jest zaznaczone
 • Alt + cursor Up/Down - przenosi całą linię w górę/w dół
 • Ctrl + Shift + I - podpowiedzi do kontruktora widgetu - quick look at the Widget’s constructor
 • Ctrl + Alt + ] - Jump to matching tag - do przejścia do tagu zamykającego HTML - wtyczka Highlight Matching Tag, trzeba ręcznie zrobić keybind (Ctrl+K, Ctrl+S)
 • Ctrl + J - zamyka dolny panel (debug/terminal) - shows/hides bottom panel in vscode
 • Ctrl + Shift + P - a następnie naspisać lower/upper - zmienia wielkość liter

Visual Studio Code - jak wyłączyć z podglądu katalog w zasobniku/explorer po lewej stronie?
Ustawienia i "files.exclude":

Visual Studio Code - konfiguracja do PHP:
F1 -> wpisać/wybrać: "open settings (json)" i dopisać:

"php.suggest.basic": false,
"php.validate.enable": true,
"php.validate.executablePath": "C:\\wamp64\\bin\\php\\php7.3.5\\php.exe",
"php.validate.run": "onSave",
"php.executablePath": "C:\\wamp64\\bin\\php\\php7.3.5\\php.exe",
"phpfmt.php_bin": "C:\\wamp64\\bin\\php\\php7.3.5\\php.exe",
ścieżki do PHP oczywiście zmienić na własne.

Inne ustawienia VSCode (powyższy plik settings.json):
- aby nie otwierać automatycznie plików w trybie podglądu tylko od razu do edycji:

"workbench.editor.enablePreviewFromQuickOpen": false,
"workbench.editor.enablePreview": false,
- aby zaznaczć zmienne w PHP razem ze znakiem dolara $ (wyrzucić symbol $ jako word separator)
"editor.wordSeparators": "`~!@#%^&*()-=+[{]}\\|;:'\",.<>/?",


DBeaver (download) - darmowe narzędzie do zarządzania bazami danych. Naprawdę niezłe, polecam.

Warto tu włączyć duże litery dla poleceń SQL:
Window -> preferences -> Database -> Editors -> SQL Editor -> SQL Formating: Upper


Przy okazji baz danych czasami przydaje się skrypt do obliczający rozmiar tabel w bazie danych mySQL

SELECT table_schema, table_name, round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) 'Rozmiar MB' FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema LIKE '_nazwa_bazy_danych_' ORDER BY (data_length + index_length) DESC;


Na razie to tyle, w planach mały wpis dot. Fluttera.